สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี