กำหนดการ O-net
เหลือเวลาอีก66 วัน 4 ชั่วโมง 25 นาที 11 วินาที

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

๑ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๑๐๘๘