กำหนดการ O-net
เหลือเวลาอีก71 วัน 1 นาที 12 วินาที

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

๑ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๑๐๘๘