กำหนดการ O-net
เหลือเวลาอีก2 วัน 16 ชั่วโมง 51 นาที 54 วินาที

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

๑ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๑๐๘๘