ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เหลือเวลาอีก42 วัน 4 ชั่วโมง 22 นาที 48 วินาที ถึงวันสอบ O-Net

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

๑ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๑๐๘๘