สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2567
ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
รวมทั้งสิ้น1534,105100%
1ห้องประชุม1 (ชั้น 3)783,29880%
4ห้องถ่ายทอดสด ศูนย์ TEPE Online6567416%
6ห้องประชุม2 หน้าอาคาร101333%