ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านเตาหม้อ # เลิก 1 พฤษภาคม 2565
รหัส
SMIS 8 หลัก22010049
PERCODE 6 หลัก060061
กระทรวง 10 หลัก1022060061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเตาหม้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bantaomor
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านนอกเขา
ตำบลคลองขุด
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039417165
อีเมล์แอดเดรส22010049@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.6192223
Longitude
101.9184088

26 KM.

นาย จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. สุนีย์ ประสงค์ดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาง สุวัฒนา วุฒิจักร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
นางสาว รสริน คณฑา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2609
นางสาว รัตนาภรณ์ บุญจันทร์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน