ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดวังหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010095
PERCODE 6 หลัก060203
กระทรวง 10 หลัก1022060203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวังหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Watwanghin school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านวังหิน
ตำบลวังโตนด
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039609949
อีเมล์แอดเดรส22010095@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.6893915
Longitude
101.9459979

34 KM.

รร วัดวังหิน -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นางสาว ลัดดา สายพาณิชย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชาติสยาม บุญไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว วิลาสินี ขุนหมื่น
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ อาวุโส
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว จิราภรณ์ ภู่ยินดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อำพร อำมะรึก
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สกาวรัตน์ สนเสริฐ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฎฐา ธรรมชิโร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธนพรรณ โพธิ์พรม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สถิตย์ สุขล้วน
ตำแหน่งคุรุสภาเขตพื้นที่
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว สมจิตต์ บัวแปลง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256531 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน