Get Adobe Flash player
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้ง

นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1
QR-Code Web
สถิติการใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.จบ.๑
- พลศึกษา ลำดับที่ 7
- ปฐมวัย ลำดับที่ 6
- คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 7 (หมดบัญชี)
- วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 21
- ประถมศึกษา ลำดับที่ 16 (หมดบัญชี)
- สังคมศึกษา ลำดับที่ 12 (เว้น 6,9)
- ภาษาไทย ลำดับที่ 5 (หมดบัญชี)
- ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 6 (หมดบัญชี)
- ดนตรี ลำดับที่ 6 (หมดบัญชี)
- คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 9
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) *หมายเหตุ เว้นคือยังคงอยู่ในบัญชี สพป.จบ.1อยู่
สถิติการใช้บัญชีครูผู้ช่วย รอบ 2/2558
- คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2
- ภาษาไทย ลำดับที่ 2
- ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 4
- ประถมศึกษา ลำดับที่ 3
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
หน่วยงานในสังกัดสพฐ.
โรงเรียนในสังกัด