Get Adobe Flash player

พุธเช้า ข่าวสพฐ
news-19-09-2557-1047
ข่าวจากสพป.จันทบุรี เขต 1

Post

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039321088 โทรสาร 039324212

หน่วยงานในสังกัดสพฐ.
โรงเรียนในสังกัด
QR-Code Web


สถิติการเข้าชม
Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.60

ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 15 มิ.ย.62 1
บุคลากรคณิตศาสตร์ 18 19 พ.ค.61 12
บุคลากรวิทยาศาสตร์ 8 1 ก.พ.63 1
ครูผู้สอน (ภาษาไทย) 9 13 พ.ย.62 1
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) 29 13 พ.ย.62 1
ธุรการโรงเรียน 28 16 พ.ย.62 10
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 20 ก.ค.62 30
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 1579
สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สพป.จันทบุรี เขต 1 มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง

ในส่วนของคลินิกกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำเร็จเรียบร้อย