Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1
สถิติการใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.จบ.๑
- พลศึกษา ลำดับที่ 4
- ปฐมวัย ลำดับที่ 4
- คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 7 (หมดบัญชี)
- วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 13
- ประถมศึกษา ลำดับที่ 8
- สังคมศึกษา ลำดับที่ 4
- ภาษาไทย ลำดับที่ 5 (หมดบัญชี)
- ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 6
- ดนตรี ลำดับที่ 4,6(ขอใช้บัญชี)
- คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 6
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558)
หน่วยงานในสังกัดสพฐ.
โรงเรียนในสังกัด