Get Adobe Flash player

ห้องเรียนกีฬา

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

คำขวัญวันครู ปี 2560

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้ง

Post

ประกาศ  รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) อยู่ในระดับ “ดีเด่น”   ดาวน์โหลดประกาศ


นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1

สถิติการเรียกบรรจุ

บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ ๑๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)

หน่วยงานในสังกัดสพฐ.

โรงเรียนในสังกัด

QR-Code Web

สถิติการเข้าชม

Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร้องเรียน ร้องทุกข์