Get Adobe Flash player

ภาพประชาสัมพันธ์

Post

24 พฤษภาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโสระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2559 โดยผู้ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ได้แก่ นางสิริเพ็ญ คงประการ ครู ร.ร.สฤษดิเดช แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิครูอาวุโสอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิดังกล่าว
13233157_1052720761474924_5413727722879643608_n 13241114_1052720504808283_1490949816629338336_n 13245393_1052720801474920_4176945941003925969_n

13254623_1052720871474913_8250360742773491100_n 13263666_1052720728141594_3190153974266594359_n