Get Adobe Flash player

ภาพประชาสัมพันธ์

Post

24 พฤษภาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโสระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2559 โดยผู้ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ได้แก่ นางสิริเพ็ญ คงประการ ครู ร.ร.สฤษดิเดช แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิครูอาวุโสอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิดังกล่าว
13233157_1052720761474924_5413727722879643608_n 13241114_1052720504808283_1490949816629338336_n 13245393_1052720801474920_4176945941003925969_n

13254623_1052720871474913_8250360742773491100_n 13263666_1052720728141594_3190153974266594359_n

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.60

ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 15 มิ.ย.62 1
บุคลากรคณิตศาสตร์ 18 19 พ.ค.61 12
ครูผู้สอน (ภาษาไทย) 9 13 พ.ย.62 1
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) 29 13 พ.ย.62 1
ธุรการโรงเรียน 28 16 พ.ย.62 4
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 20 ก.ค.62 19