Get Adobe Flash player

ข่าวแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล

Post

ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ในระดับ “ดีเด่น”

ดาวน์โหลด

Post

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (พื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอำเภอแก่งหางแมว)

ดาวน์โหลดประกาศ     ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) อยู่ในระดับ “ดีเด่น”   ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ในระดับ “ดีเด่น”

รายละเอียดประกาศ

Post

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

1.ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04030-ว702

2.ดาวน์โหลด ว20-2560

3.ดาวน์โหลด ว21-2560

4.ดาวน์โหลด ว22-2560

5.ดาวน์โหลด ศธ0206.3-0635

6.ดาวน์โหลด การกำหนดชั่วโมงการสอน

7.ดาวน์โหลด แบบประเมินผลงาน

8.ดาวน์โหลด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการ