Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม DL-ICT

Post

ประกาศเจตจำนงค์เขตสุจริต

Post

Post

ประกาศ คัดเลือกรางวัล พระพฤหัสบดี ปี 2562 ของสำนักงาน สกสค.(ข้าราชการที่สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ส่ง สพป.จันทบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562)

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นฐานที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.จันทบุรี เขต 1