Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานและผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า

(OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศ   

Post

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ช่วงที่1)   ดาวน์โหลดประกาศ   

Post

ประกาศ ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จังหวัดจันทบุรี   ดาวน์โหลดประกาศ   

Post

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS   เล่มที่ 1   ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 1   

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS   เล่มที่ 2   ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 2   (สังกัด สพป./สพม.)

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS   เล่มที่ 3   ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 3   

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS   แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดคู่มือแก้ไขเพิ่มเติม   

รางวัล OBEC AWARDS เพิ่มเติม ปี 2560   ดาวน์โหลดรางวัล OBEC AWARDS เพิ่มเติม ปี 2560   

รางวัล OBEC AWARDS เพิ่มเติม ปี 2561   ดาวน์โหลดรางวัล OBEC AWARDS เพิ่มเติม ปี 2561   

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   

ดาวน์โหลด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   

Post

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล ” ครูดีศรีจันทบูร ” ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดประกาศ