Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

Post

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

Post

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

Post

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด