Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง ดาวน์โหลดแบบขอรับเครื่องหมาย63มอ.1 ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินปี-63มอ.2 ดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

Post

ประกาศ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (พื้นที่ปฎิบัติงานเฉพาะอำเภอแก่งหางแมว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตร 38 ค. (2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 ) ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ดาวน์โหลดประกาศ

Post

ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 ) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ดาวน์โหลดประกาศ