Get Adobe Flash player

ข่าวแจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 

Post

ประกาศ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด

ประกาศ เรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด