Get Adobe Flash player

ข่าวแจ้งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Post

ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Post

คู่มือการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ดาวโหลด

Post

ตรวจสอบหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง/และผ่านการอบรม https://course.kurupatana.ac.th/

Post

ประกาศ คัดเลือกรางวัล พระพฤหัสบดี ปี 2562 ของสำนักงาน สกสค.(ข้าราชการที่สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ส่ง สพป.จันทบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562)

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นฐานที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.จันทบุรี เขต 1