Get Adobe Flash player

Post

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

======ปีงบประมาณ 2562======

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
======ปีงบประมาณ 2561======

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 »

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) »

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 »

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561