Get Adobe Flash player

หน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานในสังกัดสพฐ.
โรงเรียนในสังกัด


ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร

พุธเช้า ข่าวสพฐ

ข่าวแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวแจ้งจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวแจ้งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Post

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039321088 โทรสาร 039324212


นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุเรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1315 มิ.ย.621
บุคลากรคณิตศาสตร์1819 พ.ค.6112
บุคลากรวิทยาศาสตร์81 ก.พ.631
ครูผู้สอน (ภาษาไทย)913 พ.ย.621
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)2913 พ.ย.621
ธุรการโรงเรียน2816 พ.ย.6212
พี่เลี้ยงเด็กพิการ4020 ก.ค.6230
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 1579
แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์/

เบาะแสการทุจริต

ติดต่อ

nitikarnchan1@gmail.com

QR-Code Web


สถิติการเข้าชม
Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙