Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้ง

หนังสือแจ้ง

Post

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ขอเชิญชวนข้าราชการครูในสังกัด ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.โดยพร้อมเพียงกันในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และโปรดอย่าลืมนำบัตรประจำตัวที่มีเลขประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก )ไปแสดงสิทธิ์ด้วยนะคะ

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

Image (19) Image (20)

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

https://www.dropbox.com/s/vhzlhrdeoyakkt9/Doc-08-08-57%2016-42.pdf

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๑

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ดาวน์โหลด ประกาศ

Post

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม  – 7  สิงหาคม  2557

ตั้งแต่  เวลา 08.30 น.– 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

Post

ประกาศ pakatsobchan 1- 1-57 -0

วิทยาศาสตร์ pakatsobchan 1- 1-57 -2

ปฐมวัย pakatsobchan 1- 1-57 -3

คณิตศาสตร์ pakatsobchan 1- 1-57 -4

พละศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -5

ดนตรี pakatsobchan 1- 1-57 -6

ภาษาอังกฤษ pakatsobchan 1- 1-57 -7

ภาษาไทย pakatsobchan 1- 1-57 -8

สังคมศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -9

ประถมศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -10

คอมพิวเตอร์ pakatsobchan 1- 1-57 -11

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบภาค ค
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

และบัญชีสรุปห้อง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
สำหรับการสอบ ภาค ค วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อ

ห้องสอบสัมภาษณ์

ลิงค์สำรองตัวที่หนึ่ง

ลิงค์สำรองตัวที่สอง

**ผู้ที่ดูตัวร่างแล้วอย่าลืมมาดูใหม่นะค่ะ**

Post

image

Post

ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ms1 ms2

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์  สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1   ปี พ.ศ.2557

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ปี 57

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ57

ห้องสอบแข่งขัน

แผนที่สนามสอบแข่งขัน

Post

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,619 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odos.moe.go.th  หรือสอบถามข้อมูลทางหมายเลข 02-6285356 ต่อ 106 – 107 ในวันและเวลาราชการ

Post

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด

จำนวนผู้สมัครเป็นรายวัน รายเอกค่ะ

เอกวิชา\วันที่

17

18

19

20

21

22

23

24

รวม

คณิตศาสตร์

11

 3  1 8  13  5  9  5 55

ปฐมวัย

16

 11  16 6 10  33  19  13 124

พลศึกษา

19

 15  16 12  37  37  21  12  169

ดนตรี

4

 0  0 1  5  3  7  8 28

ภาษาอังกฤษ

9

 9  5 5  11  10  10  7 66

คอมพิวเตอร์

43

 25  24 27  53  119  83  25  399

ภาษาไทย

3

 0  0 3  1  4  4  1  16

สังคม

11

 4  2 7  23  2  13  9 71

ประถมศึกษา

11

 2  4 6  9  6  14 3  55

วิทยาศาสตร์

15

 10  6 7  12  19  23 4 96

รวม

142

79 

 74

82 

174 

238 

203 

87 

1079

ดูข้อมูลรับสมัครสอบของเขตอื่นๆ ได้ที่นี่


นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1

สถิติการเรียกบรรจุ

บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ ๑๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.60

ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 15 มิ.ย.62 1
บุคลากรคณิตศาสตร์ 18 19 พ.ค.61 12
ครูผู้สอน (ภาษาไทย) 9 13 พ.ย.62 1
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) 29 13 พ.ย.62 1
ธุรการโรงเรียน 28 16 พ.ย.62 4
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 20 ก.ค.62 19

หน่วยงานในสังกัดสพฐ.

โรงเรียนในสังกัด
QR-Code Web


สถิติการเข้าชม

Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 1579
สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สพป.จันทบุรี เขต 1 มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง

ในส่วนของคลินิกกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำเร็จเรียบร้อย