สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)3คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--61611227131112161--195------------------------3174-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100070600291022060029 วัดเนินยาง1คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ41141261443161131515110161556------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)4คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--1812414222312611612411912411326------------------------174822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100090600191022060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)12คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--13111124233171151161121151986------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)9จันทนิมิตเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ1211712315233312913613713213912066311371291973----------------3551230-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100200600151022060015 วัดดอนตาล13พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--1712614322413612611712113011546------------------------197825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100210600161022060016 วัดพลับพลา9พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--------512642612512662512344126224724921586----------------5021828-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5ขนาดกลาง
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)2พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5171101223241141141415131646------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100260600061022060006 วัดแสลง2แสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ22153249112442212213412912612611596------------------------2831028-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04