ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)รวม
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์10731000000010013
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์10900000000001011
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์2051001000000009
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคมบางคุณภาพสัมพันธ์2031000000011008
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ1011100000020006
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ2031000000000006
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ201100000000000013
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ20800010000010012
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันทนิมิต9 วัดพัฒนาวิชาการ2140220000102101667
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีจันทนิมิตคุณภาพสัมพันธ์201050000000411124
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี20710000000000010
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี223500000000611451
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี20910000000410017
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี1013100000001007
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี20501000000110010
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ20900000000111014
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ212300000000311132
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ10410000001410012
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดใหม่จันท์ธานี2167700001016901212172
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีวัดใหม่คุณภาพสัมพันธ์221321200100000000149
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีแสลงจันท์ธานี2050000000001008
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรีแสลง9 วัดพัฒนาวิชาการ30660001001000017
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์201020000000001116
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์2002100000010006
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี20421000000010111
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี20650000000010014
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี2020000000110006
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี1032000000010007
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี101120000001010218
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 420240000000200010
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 420720000000110013
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 42022100001100009
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่เขาวัวมิติใหม่ ท่าใหม่ 410930000001100015
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน2030100001011009
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน2011000000130008
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน1010000000001014
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน2040000000021009
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่คลองขุดมิติใหม่ ท่าใหม่ 42041000000001008
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 40042000000011008
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่ทุ่งเบญจาเพื่อนช่วยเพื่อน2031100000001210148
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20510000001110011
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่ทุ่งเบญจาเบญจไตรภาคี2041100000001009
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน11840000001110017
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน2030100000101019
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี1020000000011005
22010065 วัดสามผานท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี2040000000000006
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ202010000000311028
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ211120000000110018
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2041000000101009
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20330000000011010
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ20860000001010018
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ212231000000502137
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ1031000000011108
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า20800000000111013
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า10830000000000113
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า211750000000000328
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า201330000001111123
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า20460000000111015
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า20860000000000016
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า20840000000110117
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า20541000000010114
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวสามพี่น้องพลังแก่งฯ1040000000012109
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามกระแจะคุ้งวิมาน20830000001100015
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามกระแจะคุ้งวิมาน1012100000011108
22010084 วัดนาซานายายอามกระแจะคุ้งวิมาน1031000000001118
22010085 บ้านยางระหงนายายอามกระแจะนายายอามก้าวหน้า20240000000110111
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน10720000000011012
22010088 วัดหนองไทรนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน2040000000101008
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน2020000000001005
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า1040000000001107
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า101211000000010117
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า201810000000211227
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า201420200000200022
22010095 วัดวังหินนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า20530000001000112
22010096 วัดหนองสีงานายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า1032100000001008
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า201320000000000118
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามสนามไชยคุ้งวิมาน20510000000111011
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4201240000000000018
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์20310000001210010
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT