สพป.จบ.๑.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)1เกาะขวางเกาะขวางเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์22010001@chan1.go.th 512.5774088102.1194097
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)9เกาะตะเคียนเกาะขวางเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03948023022010002@chan1.go.th 312.56329292102.1172497
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)6เกาะโตนดเกาะขวางเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03932072122010003@chan1.go.th 312.5705846102.1028671
220100050600301022060030 วัดเขาน้อย8เขาน้อยคมบางเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03945918822010005@chan1.go.th 712.52227102.1384385
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)3คมบางคมบางเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ080909536122010006@chan1.go.th http://202.143.143.227/1312.5501413102.1524381
220100070600291022060029 วัดเนินยาง1คมบางล่างคมบางเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03945940122010007@chan1.go.th 1312.554129102.136115
220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)4ทองทั่วคลองนารายณ์เมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03943631622010008@chan1.go.th http://school.obec.go.t812.5870758102.1431126
220100090600191022060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)12บ้านในคลองนารายณ์เมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03948036322010009@chan1.go.th nernsoongschool.com1112.5852921102.1501875
220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)9วัดจันทร์จันทนิมิตเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03932166222010011@chan1.go.th www.watchanschool.ac.th812.61308235102.1165978
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)6ไผ่ล้อมจันทนิมิตเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03932161622010012@chan1.go.th www.wplschool.com512.60410311102.1200995
220100130600021022060002 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)10คลองน้ำใสท่าช้างเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03949855122010013@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060002412.6199139102.0804779
220100140600031022060003 บ้านแก้ว2ดงชมูลท่าช้างเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03947132722010014@chan1.go.th www.bankaew.ac.th712.64523476102.0914073
220100170600111022060011 วัดสิงห์1บางกะจะบางกะจะเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03939101522010017@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1022060011512.58881951102.0507522
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)4บางกะจะบางกะจะเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03939125122010018@chan1.go.th http // area.obec.go.th5.312.5837174102.0563681
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบ9เขาน้อยท่าแฉลบบางกะจะเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03939125222010019@chan1.go.th http://school.obec.go.th/thachalab1112.53812534102.0561534
220100200600151022060015 วัดดอนตาล13ดอนตาลพลับพลาเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03941839322010020@chan1.go.th 712.6287084102.1378315
220100210600161022060016 วัดพลับพลา9บ้านพลับพลาพลับพลาเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03941825422010021@chan1.go.th http://www.thaischool.in.th/watplubpla1212.61712973102.1544982
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)2โป่งแรดพลับพลาเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03945108022010022@chan1.go.th 202.143.174.14/web/?School_ID=10220600171512.6074499102.1696152
220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรี-วัดใหม่เมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03932247422010023@chan1.go.th abcs.ac.th1.512.61176127102.1098628
220100240600071022060007 สฤษดิเดช-วัดใหม่เมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03931116922010024@chan1.go.th www.srd.ac.th712.6131122102.1088114
220100250600051022060005 บ้านชำโสม10เขาตานกแสลงเมืองจันทบุรี22000จันท์ธานี03937302922010025@chan1.go.th -1212.69901965102.0854417
220100260600061022060006 วัดแสลง2เนินท้ายวัดแสลงเมืองจันทบุรี220009 วัดพัฒนาวิชาการ03932090722010026@chan1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1022060006&page=history1612.6666785102.1313576
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)4หนองบัวหนองบัวเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์03948062822010027@chan1.go.th www.watnongbua.com912.541829102.124014
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงาม10เสม็ดงามหนองบัวเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์087914407622010028@chan1.go.th www.watsamedng712.532537102.090781
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพง1ตะพงเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี098246522422010030@chan1.go.th -4712.83202104101.9498753
220100320600521022060052 บ้านตาเลียว8บ้านตาเลียวเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03948002722010032@chan1.go.th 4612.8719042102.0046065
220100330600531022060053 บ้านวังปลา9วังปลาเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03960994422010033@chan1.go.th 4512.8431419101.9051134
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อย10แก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี063176395722010034@chan1.go.th 5112.90677726101.8859646
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยา7เขาแก้วเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03948002422010036@chan1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220600566012.89998697101.9449232
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพง9คลองกะพงเขาบายศรีท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 4086138813422010038@chan1.go.th https://www.facebook.com/bankhlongkapong.school2012.709838102.054216
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดง12เนินดินแดงเขาบายศรีท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 403949540622010040@chan1.go.th http://202.143.143.227/2812.78054317102.017983
220100410600361022060036 บ้านมาบโอน11บ้านมาบโอนเขาบายศรีท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 403960994722010041@chan1.go.th sites.google.com/chan1.go.th/banmabonschool1912.75972497102.0658186
220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยาราม4เขาวัวเขาวัวท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 403949413222010042@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220600311512.64290228102.0383299
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)5เสม็ดโพธิ์ศรีโขมงท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03931541522010043@chan1.go.th 2212.63562112101.9337388
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)2โขมงบนโขมงท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03943344522010044@chan1.go.th 2412.63008101.9493317
220100460600581022060058 วัดหมูดุด4หมูดุดคลองขุดท่าใหม่22120เพื่อนช่วยเพื่อน03943318422010046@chan1.go.th 3812.56205941101.9122798
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาว6บ้านเจ้าหลาวคลองขุดท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 403943330622010047@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220600593112.54607741101.9307416
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทอง8คลองตาสังข์ตะกาดเง้าท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 4081154949922010050@chan1.go.th cti1.obec.go.th2512.55324652101.9680471
220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า3บ้านหนองคล้าทุ่งเบญจาท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03939545522010055@chan1.go.th http://bannongkhla.com2512.721936101.960872
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจา3ทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03943708022010056@chan1.go.th http://school.obec.go.t3012.707988101.962115
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือก5สะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03932650422010057@chan1.go.th 4212.80484526101.9669612
220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)5บ้านรำพันรำพันท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03941798322010059@chan1.go.th -3012.6542236101.9211792
220100600600631022060063 วัดท่าศาลา3บ้านท่าศาลารำพันท่าใหม่22170เพื่อนช่วยเพื่อน03941716422010060@chan1.go.th 2512.6464447101.9142999
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)1บ้านสิ้วสองพี่น้องท่าใหม่22120เบญจไตรภาคี03943362322010063@chan1.go.th 2012.68575044102.003066
220100650600381022060038 วัดสามผาน5สามผานสองพี่น้องท่าใหม่22120เบญจไตรภาคี03932053522010065@chan1.go.th 2712.673569101.989369
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัด11บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03930817622010066@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220601888013.014809101.909162
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมว22บ้านวัดแก่งแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03930817722010067@chan1.go.th school.obec.go.th/watkaenghangmaew7212.9896264101.8917936
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัว13แสงทองแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ062349663222010068@chan1.go.th 8012.960349101.9318951
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทอง9บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03948004022010069@chan1.go.th www.nongbuathong.com6512.9363408101.9059104
220100700601921022060192 บ้านโคกวัด5โคกวัดขุนซ่องแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03948064322010070@chan1.go.th www.bankhokwad.ac.th8813.0197921101.9449817
220100710601891022060189 วัดขุนซ่อง3บ้านขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03942802322010071@chan1.go.th 8913.08547892101.9400187
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ11วังสัมพันธ์ขุนซ่องแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03960992322010072@chan1.go.th 8013.12976526101.9693478
220100730601801022060180 วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม1เขาวงเขาวงกตแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03949004122010073@chan1.go.th 6212.882686101.820226
220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย3หนองเจ๊กสร้อยเขาวงกตแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03949023022010074@chan1.go.th 6512.9391824101.801735
220100750601841022060184 บ้านเนินจำปา3บ้านเนินจำปาพวาแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03946099222010075@chan1.go.th www.bnjp.ac.th7013.0048375101.7859738
220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่น8วังอีแอ่นพวาแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03946012222010076@chan1.go.th http://www.wangean.com8513.06050019101.8255014
220100770601861022060186 บ้านบ่อไฟไหม้4บ้านบ่อไฟไหม้พวาแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03948074322010077@chan1.go.th www.facebook.com/bofaimaischool8313.10222808101.7546774
220100780601871022060187 บ้านคลองครก6บ้านคลองครกพวาแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03960992522010078@chan1.go.th banklongkrok9813.1173972101.8199191
220100790601821022060182 บ้านวังไม้แดง5กลุ่มสระบุรีสามพี่น้องแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03949063822010079@chan1.go.th http://school.obec.go.th/wmdschool7012.986707101.8353176
220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)1ซอยสองสามพี่น้องแก่งหางแมว22160แก่งก้าวหน้า03946016722010080@chan1.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220601836612.92270164101.8436267
220100810601911022060191 บ้านประแกต3ประแกตสามพี่น้องแก่งหางแมว22160พลังแก่งฯ03930807622010081@chan1.go.th www.banpragad.com7012.96779101.86682
220100820601951022060195 วัดหนองแหวน8หนองแหวนกระแจะนายายอาม22170คุ้งวิมาน03939809522010082@chan1.go.th W.W.W.chan 101.go.th//N3712.669681101.8561434
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)4อู่ตะเภากระแจะนายายอาม22170คุ้งวิมาน03939818222010083@chan1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220601995012.6762477101.8473588
220100840602001022060200 วัดนาซา3นาซากระแจะนายายอาม22170คุ้งวิมาน03948002322010084@chan1.go.th 3812.6487764101.8627587
220100850602111022060211 บ้านยางระหง2ยางระหงกระแจะนายายอาม22170นายายอามก้าวหน้า087149624222010085@chan1.go.th byschool.comli.com4512.72936115101.8734492
220100860602091022060209 วัดช้างข้าม5ช้างข้ามช้างข้ามนายายอาม22160คุ้งวิมาน03937012822010086@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220602094512.71029301101.8029669
220100880602011022060201 วัดหนองไทร12หนองไทรช้างข้ามนายายอาม22160คุ้งวิมาน03937016522010088@chan1.go.th nongsaischool.igetweb.com4012.6915045101.8176227
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริง5เขามะปริงนายายอามนายายอาม22160คุ้งวิมาน22010089@chan1.go.th -4012.74112428101.820092
220100900602121022060212 วัดนายายอาม1นายายอามนายายอามนายายอาม22160นายายอามก้าวหน้า22010090@chan1.go.th 4012.783713101.823556
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบก7ต้นกระบกนายายอามนายายอาม22160นายายอามก้าวหน้า03937155922010091@chan1.go.th 5012.8152558101.8367382
220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 17113โพธิ์ลังกานายายอามนายายอาม22160นายายอามก้าวหน้า03949117322010092@chan1.go.th http://www.thaischool.in.th/plk/4012.7691634101.844328
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะ5ปากทางหนองแหวนวังโตนดนายายอาม22170นายายอามก้าวหน้า03949158322010094@chan1.go.th 3212.73161028101.9055112
220100950602031022060203 วัดวังหิน6วังหินวังโตนดนายายอาม22170นายายอามก้าวหน้า03960994922010095@chan1.go.th 3412.6893915101.9459979
220100960602041022060204 วัดหนองสีงา3วังกระดานวังใหม่นายายอาม22170นายายอามก้าวหน้า03939535222010096@chan1.go.th 2512.72966096101.9365604
220100970602061022060206 บ้านคลองลาว7คลองลาววังใหม่นายายอาม22170นายายอามก้าวหน้า03946086122010097@chan1.go.th www.banklonglao.ac.th40.512.78580623101.8996657
220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)7ท่าแคลงสนามไชยนายายอาม22170คุ้งวิมาน086844208722010101@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220601963312.6153238101.8866427
220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)4หนองคันตะกาดเง้าท่าใหม่22120มิติใหม่ ท่าใหม่ 403948039022010051@chan1.go.th data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220600433012.56751047101.991519,20
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)9เนินโพธิ์หนองบัวเมืองจันทบุรี22000คุณภาพสัมพันธ์081982808822010029@chan1.go.th www.facebook.com/โรงเรียนวัดเนินโพธิ์-6013138066497841212.5245153102.1219342