ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสไม่มีวิทยฐานะรวม
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์003200049
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์0061000411
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์001200014
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคมบางคุณภาพสัมพันธ์000000011
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ001300015
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ004100027
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ1042000512
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันทนิมิต9 วัดพัฒนาวิชาการ2020100001850
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีจันทนิมิตคุณภาพสัมพันธ์00830001223
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี201300039
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี00852001732
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี0013100510
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี100000034
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี001000056
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ0013000812
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ001200014
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ0022000610
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดใหม่จันท์ธานี012560004072
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีวัดใหม่คุณภาพสัมพันธ์12633840038146
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีแสลงจันท์ธานี002100047
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรีแสลง9 วัดพัฒนาวิชาการ1022000914
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์1042000512
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์100100013
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000044
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี001000023
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000200046
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี001100024
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี1112000914
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000044
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4001100013
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4001000023
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่เขาวัวมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000022
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน001100079
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน201000058
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน202000004
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน000100012
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่คลองขุดมิติใหม่ ท่าใหม่ 4002100047
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4100000012
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่ทุ่งเบญจาเพื่อนช่วยเพื่อน0012100002446
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน200000068
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่ทุ่งเบญจาเบญจไตรภาคี101000024
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน1026000615
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน002000068
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000300014
22010065 วัดสามผานท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000000000
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000100012
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ1022400211
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ001210059
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ022110039
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ100001057
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ10380002133
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ001000023
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า000000044
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า0005000813
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า0035000917
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า10430001220
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า0013000812
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า001010068
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า2062000515
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า001200058
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวสามพี่น้องพลังแก่งฯ003100048
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามกระแจะคุ้งวิมาน001200036
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามกระแจะคุ้งวิมาน000100045
22010084 วัดนาซานายายอามกระแจะคุ้งวิมาน001000034
22010085 บ้านยางระหงนายายอามกระแจะนายายอามก้าวหน้า000102025
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000000
22010088 วัดหนองไทรนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000022
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน000100001
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า002100047
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า0033100310
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า101020001124
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า101100003
22010095 วัดวังหินนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า000000145
22010096 วัดหนองสีงานายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า000000022
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า00530001018
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามสนามไชยคุ้งวิมาน000000077
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 41040000712
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์000100034
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT