ปี 2567

486,369

0%

10 เมนูสูงสุด

รายการจำนวน(ครั้ง)
หน้าแรก477,40898%
ทะเบียนโรงเรียน1,875-
โครงการในโรงเรียน1,511-
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1,142-
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน821-
สรุป นร.รายชั้นเรียน796-
นร.จำแนกรายช่วงชั้น751-
ตาราง นร./ห้องเรียนจำแนกช่วงชั้นเรียน ระดับจังหวัด391-
สรุปจำนวน นร./ห้องเรียนจำแนกรายชั้นเรียน ระดับจังหวัด214-
ภาพรวมระดับจังหวัด211-
สถิติ /รายปีจำนวน(ครั้ง)
2567486,369
สถิติ /รายเดือนจำนวน(ครั้ง)
มิถุนายน 2567486,369

เมนูอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตาราง นร./ห้องเรียนจำแนกรายชั้น ระดับจังหวัด204-
คณะกรรมการ62-
แผนอัตรากำลังข้าราชการ56-
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง48-
ผลสอบ O-Net45-
นร.จำแนกความด้อยโอกาส38-
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา36-
นร.จำแนกตามอายุ36-
อาคารและสิ่งก่อสร้าง - สพท.35-
ครูและบุคลากรทางการศึกษา33-
บุคลากรเกษียณอายุ32-
ผลสอบ NT32-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ31-
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง30-
นร.จำแนกตามศาสนา29-
แนวโน้ม จำนวน นร.29-
นร.ขาดแคลน28-
สถิติ/บริการ28-
นร.เดินทางเกิน 3 กม.28-
แนวโน้ม ขนาดโรงเรียน27-
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน27-
รายงานบริหารงบประมาณ27-
นร.จำแนกตามความพิการ27-
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน26-
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ26-
อาคารและสิ่งก่อสร้าง - รร.26-
ผลสอบ RT25-
นร.จบการศึกษา ม.325-
นร.จำแนกตามสัญชาติ24-
นร.จบการศึกษา ม.623-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง23-
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ22-
ตารางจำแนก.เพศ21-
นร.จบการศึกษา ป.621-
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา19-