เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เมืองจันทบุรี22010001@chan1.go.th
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) เมืองจันทบุรี22010002@chan1.go.th
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) เมืองจันทบุรี22010003@chan1.go.th
22010005 วัดเขาน้อย เมืองจันทบุรี22010005@chan1.go.th
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร) เมืองจันทบุรีhttp://202.143.143.227/22010006@chan1.go.th
22010007 วัดเนินยาง เมืองจันทบุรี22010007@chan1.go.th
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช) เมืองจันทบุรีhttp://school.obec.go.t22010008@chan1.go.th
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) เมืองจันทบุรีnernsoongschool.com22010009@chan1.go.th
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) เมืองจันทบุรีwww.watchanschool.ac.th22010011@chan1.go.th
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) เมืองจันทบุรีwww.wplschool.com22010012@chan1.go.th
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) เมืองจันทบุรีdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206000222010013@chan1.go.th
22010014 บ้านแก้ว เมืองจันทบุรีwww.bankaew.ac.th22010014@chan1.go.th
22010017 วัดสิงห์ เมืองจันทบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=102206001122010017@chan1.go.th
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) เมืองจันทบุรีhttp // area.obec.go.th22010018@chan1.go.th
22010019 บ้านท่าแฉลบ เมืองจันทบุรีhttp://school.obec.go.th/thachalab22010019@chan1.go.th
22010020 วัดดอนตาล เมืองจันทบุรี22010020@chan1.go.th
22010021 วัดพลับพลา เมืองจันทบุรีhttp://www.thaischool.in.th/watplubpla22010021@chan1.go.th
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) เมืองจันทบุรี202.143.174.14/web/?School_ID=102206001722010022@chan1.go.th
22010023 อนุบาลจันทบุรี เมืองจันทบุรีabcs.ac.th22010023@chan1.go.th
22010024 สฤษดิเดช เมืองจันทบุรีwww.srd.ac.th22010024@chan1.go.th
22010025 บ้านชำโสม เมืองจันทบุรี-22010025@chan1.go.th
22010026 วัดแสลง เมืองจันทบุรีhttp://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1022060006&page=history22010026@chan1.go.th
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) เมืองจันทบุรีwww.watnongbua.com22010027@chan1.go.th
22010028 วัดเสม็ดงาม เมืองจันทบุรีwww.watsamedng22010028@chan1.go.th
22010030 บ้านศรัทธาตะพง ท่าใหม่-22010030@chan1.go.th
22010032 บ้านตาเลียว ท่าใหม่22010032@chan1.go.th
22010033 บ้านวังปลา ท่าใหม่22010033@chan1.go.th
22010034 บ้านแก่งน้อย ท่าใหม่22010034@chan1.go.th
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา ท่าใหม่http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206005622010036@chan1.go.th
22010038 บ้านคลองกะพง ท่าใหม่https://www.facebook.com/bankhlongkapong.school22010038@chan1.go.th
22010040 บ้านเนินดินแดง ท่าใหม่http://202.143.143.227/22010040@chan1.go.th
22010041 บ้านมาบโอน ท่าใหม่sites.google.com/chan1.go.th/banmabonschool22010041@chan1.go.th
22010042 วัดบูรพาพิทยาราม ท่าใหม่data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206003122010042@chan1.go.th
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) ท่าใหม่22010043@chan1.go.th
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ท่าใหม่22010044@chan1.go.th
22010045 วัดคลองขุด ท่าใหม่22010045@chan1.go.th
22010046 วัดหมูดุด ท่าใหม่22010046@chan1.go.th
22010047 บ้านเจ้าหลาว ท่าใหม่data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206005922010047@chan1.go.th
22010050 บ้านสังข์ทอง ท่าใหม่cti1.obec.go.th22010050@chan1.go.th
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้า ท่าใหม่http://bannongkhla.com22010055@chan1.go.th
22010056 วัดทุ่งเบญจา ท่าใหม่http://school.obec.go.t22010056@chan1.go.th
22010057 บ้านสะพานเลือก ท่าใหม่22010057@chan1.go.th
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) ท่าใหม่-22010059@chan1.go.th
22010060 วัดท่าศาลา ท่าใหม่22010060@chan1.go.th
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) ท่าใหม่22010063@chan1.go.th
22010065 วัดสามผาน ท่าใหม่22010065@chan1.go.th
22010066 บ้านช่องกะพัด แก่งหางแมวdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206018822010066@chan1.go.th
22010067 วัดแก่งหางแมว แก่งหางแมวschool.obec.go.th/watkaenghangmaew22010067@chan1.go.th
22010068 บ้านโป่งวัว แก่งหางแมว22010068@chan1.go.th
22010069 บ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมวwww.nongbuathong.com22010069@chan1.go.th
22010070 บ้านโคกวัด แก่งหางแมวwww.bankhokwad.ac.th22010070@chan1.go.th
22010071 วัดขุนซ่อง แก่งหางแมว22010071@chan1.go.th
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ แก่งหางแมว22010072@chan1.go.th
22010073 วัดเขาวงกต แก่งหางแมว22010073@chan1.go.th
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย แก่งหางแมว22010074@chan1.go.th
22010075 บ้านเนินจำปา แก่งหางแมวwww.bnjp.ac.th22010075@chan1.go.th
22010076 บ้านวังอีแอ่น แก่งหางแมวhttp://www.wangean.com22010076@chan1.go.th
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้ แก่งหางแมวwww.facebook.com/bofaimaischool22010077@chan1.go.th
22010078 บ้านคลองครก แก่งหางแมวbanklongkrok22010078@chan1.go.th
22010079 บ้านวังไม้แดง แก่งหางแมวhttp://school.obec.go.th/wmdschool22010079@chan1.go.th
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) แก่งหางแมวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206018322010080@chan1.go.th
22010081 บ้านประแกต แก่งหางแมวwww.banpragad.com22010081@chan1.go.th
22010082 วัดหนองแหวน นายายอามW.W.W.chan 101.go.th//N22010082@chan1.go.th
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) นายายอามhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206019922010083@chan1.go.th
22010084 วัดนาซา นายายอาม22010084@chan1.go.th
22010085 บ้านยางระหง นายายอามbyschool.comli.com22010085@chan1.go.th
22010086 วัดช้างข้าม นายายอามdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206020922010086@chan1.go.th
22010088 วัดหนองไทร นายายอามnongsaischool.igetweb.com22010088@chan1.go.th
22010089 บ้านเขามะปริง นายายอาม-22010089@chan1.go.th
22010090 วัดนายายอาม นายายอาม22010090@chan1.go.th
22010091 บ้านต้นกระบก นายายอาม22010091@chan1.go.th
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอามhttp://www.thaischool.in.th/plk/22010092@chan1.go.th
22010094 บ้านห้วงกระแจะ นายายอาม22010094@chan1.go.th
22010095 วัดวังหิน นายายอาม22010095@chan1.go.th
22010096 วัดหนองสีงา นายายอาม22010096@chan1.go.th
22010097 บ้านคลองลาว นายายอามwww.banklonglao.ac.th22010097@chan1.go.th
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) นายายอามdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206019622010101@chan1.go.th
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ท่าใหม่data.bopp-obec.info/web/?School_ID=102206004322010051@chan1.go.th
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เมืองจันทบุรีwww.facebook.com/โรงเรียนวัดเนินโพธิ์-60131380664978422010029@chan1.go.th