สพป.จบ.๑. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
220100490600611022060061 บ้านเตาหม้อ# เลิก 1 พฤษภาคม 25652นอกเขาคลองขุดท่าใหม่22120xxเพื่อนช่วยเพื่อน03941716522010049@chan1.go.th 2612.6192223101.9184088เลิก 1 พฤษภาคม 2565