สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3151171253715131817151356------------------------60979ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน213131837141511161--235------------------------31848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100450600571022060057 วัดคลองขุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--2111321151515161--225------------------------25744ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100460600581022060058 วัดหมูดุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--1017117214181911211181526------------------------69899ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้าทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--352492844602662542572883753400148539737932619----------------745272848ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน251251171673111121151618161586------------------------12591411ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--1612113728125113114127112199616124191493----------------185111717ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100600600631022060063 วัดท่าศาลารำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10110191293614181718161396------------------------68989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT