ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดหมูดุด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010046
PERCODE 6 หลัก060058
กระทรวง 10 หลัก1022060058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหมูดุด
ชื่อ (อังกฤษ)watmudud
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมูดุด
ตำบลคลองขุด
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039433184
อีเมล์แอดเดรส22010046@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.56205941
Longitude
101.9122798

38 KM.

นางสาว สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
โรงเรียน วัดหมูดุด ห้ามแก้ไข
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาง รัชฏาภรณ์ ชลวานิช
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศุภฤกษ์ กาฬบุตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จีรภา นิธิวิโรฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภาสพงศ์ พลอยประเสริฐ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุริมนาด ไกรนิวรณ์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธนพร ขวาระคร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณิชนันทน์ ธนูศิลป์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน