สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)1เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11711111932012112011011511711036------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)9เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7118120145319114115119191151916------------------------136915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)6เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--615111220112114191101181836------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100050600301022060030 วัดเขาน้อย8คมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์91719125310151101815191476------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)6จันทนิมิตเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8122126156334113126121120135114963813423421065----------------3111422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100240600071022060007 สฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--------4601346013458134831349013460132,811785525325521636----------------2,9748435-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7ขนาดใหญ่พิเศษ
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)4หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10110114134311111116181101131696311191221723----------------1751215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงาม10หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--41115261114111--31155------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)9หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--101711726191911016191496------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04