ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดเสม็ดงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010028
PERCODE 6 หลัก060023
กระทรวง 10 หลัก1022060023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเสม็ดงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Watsamedngam
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านเสม็ดงาม
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0879144076
อีเมล์แอดเดรส22010028@chan1.go.th
เว็บไซต์www.watsamedng
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.532537
Longitude
102.090781

7 KM.

รร. วัดเสม็ดงาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นางสาว อำพร คงเจริญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว ณัฐิยา สกลไชย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญลักษณ์ รำมะนา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัทมาภรณ์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว ดวงนภา สมวัง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน