แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน กม. ระยะทาง - กม. ระยะทาง - กม. ระยะทางเกินกว่า กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
22010001 โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เกาะขวางเมืองจันทบุรี5
22010002 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) เกาะขวางเมืองจันทบุรี3
22010003 โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) เกาะขวางเมืองจันทบุรี3
22010005 โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบางเมืองจันทบุรี7
22010006 โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร) คมบางเมืองจันทบุรี13
22010007 โรงเรียนวัดเนินยาง คมบางเมืองจันทบุรี13
22010008 โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี8
22010009 โรงเรียนวัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี11
22010011 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทนิมิตเมืองจันทบุรี8
22010012 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทนิมิตเมืองจันทบุรี5
22010013 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) ท่าช้างเมืองจันทบุรี4
22010014 โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้างเมืองจันทบุรี7
22010017 โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะเมืองจันทบุรี5
22010018 โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) บางกะจะเมืองจันทบุรี5.3
22010019 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะเมืองจันทบุรี11
22010020 โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลาเมืองจันทบุรี7
22010021 โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลาเมืองจันทบุรี12
22010022 โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) พลับพลาเมืองจันทบุรี15
22010023 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี1.5
22010024 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่เมืองจันทบุรี7
22010025 โรงเรียนบ้านชำโสม แสลงเมืองจันทบุรี12
22010026 โรงเรียนวัดแสลง แสลงเมืองจันทบุรี16
22010027 โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) หนองบัวเมืองจันทบุรี9
22010028 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัวเมืองจันทบุรี7
22010029 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัวเมืองจันทบุรี12
22010030 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้วท่าใหม่47
22010032 โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้วท่าใหม่46
22010033 โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้วท่าใหม่45
22010034 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้วท่าใหม่51
22010036 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้วท่าใหม่60
22010038 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรีท่าใหม่20
22010040 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรีท่าใหม่28
22010041 โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรีท่าใหม่19
22010042 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัวท่าใหม่15
22010043 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) โขมงท่าใหม่22
22010044 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) โขมงท่าใหม่24
22010046 โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุดท่าใหม่38
22010047 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุดท่าใหม่31
22010050 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้าท่าใหม่25
22010051 โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตะกาดเง้าท่าใหม่30
22010055 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจาท่าใหม่25
22010056 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ท่าใหม่ท่าใหม่30
22010057 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจาท่าใหม่42
22010059 โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพันท่าใหม่30
22010060 โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพันท่าใหม่25
22010063 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สองพี่น้องท่าใหม่20
22010065 โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้องท่าใหม่27
22010066 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมวแก่งหางแมว80
22010067 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมวแก่งหางแมว72
22010068 โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมวแก่งหางแมว80
22010069 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมวแก่งหางแมว65
22010070 โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่องแก่งหางแมว88
22010071 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่องแก่งหางแมว89
22010072 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่องแก่งหางแมว80
22010073 โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม เขาวงกตแก่งหางแมว62
22010074 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกตแก่งหางแมว65
22010075 โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวาแก่งหางแมว70
22010076 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวาแก่งหางแมว85
22010077 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวาแก่งหางแมว83
22010078 โรงเรียนบ้านคลองครก พวาแก่งหางแมว98
22010079 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้องแก่งหางแมว70
22010080 โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) สามพี่น้องแก่งหางแมว66
22010081 โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้องแก่งหางแมว70
22010082 โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะนายายอาม37
22010083 โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะนายายอาม50
22010084 โรงเรียนวัดนาซา กระแจะนายายอาม38
22010085 โรงเรียนบ้านยางระหง กระแจะนายายอาม45
22010086 โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้ามนายายอาม45
22010088 โรงเรียนวัดหนองไทร ช้างข้ามนายายอาม40
22010089 โรงเรียนบ้านเขามะปริง นายายอามนายายอาม40
22010090 โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอามนายายอาม40
22010091 โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอามนายายอาม50
22010092 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอามนายายอาม40
22010094 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ วังโตนดนายายอาม32
22010095 โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนดนายายอาม34
22010096 โรงเรียนวัดหนองสีงา วังใหม่นายายอาม25
22010097 โรงเรียนบ้านคลองลาว วังใหม่นายายอาม40.5
22010101 โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) สนามไชยนายายอาม33
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT