สพป.จบ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3331006----13391513ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4031006----14091611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์202746----948129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100050600301022060030 วัดเขาน้อยคมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์213526----73988ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ102185----28746ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100070600291022060029 วัดเนินยางคมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ533456----989116ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4721356----18282313ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100090600191022060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ322936----12581612ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)จันทนิมิตเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ62321971094--390142867ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)จันทนิมิตเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์61315061046--315152124ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
220100130600021022060002 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)ท่าช้างเมืองจันทบุรีจันท์ธานี6531666----23192610ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
220100140600031022060003 บ้านแก้วท่าช้างเมืองจันทบุรีจันท์ธานี633500162257--788263051ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
220100170600111022060011 วัดสิงห์บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี9931796----27893117ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี122496----61887ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบบางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี193356----549610ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100200600151022060015 วัดดอนตาลพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4321556----19882514ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100210600161022060016 วัดพลับพลาพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--369121636--532183032ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ283566----849912ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรีวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันท์ธานี393159753427511--1,6436027172ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
220100240600071022060007 สฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--2,854781686--3,0228436149ประถม - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
220100250600051022060005 บ้านชำโสมแสลงเมืองจันทบุรีจันท์ธานี362596----958128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100260600061022060006 วัดแสลงแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10531756----28093117ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์363756593--170121416ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงามหนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์82135----21736ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพงเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี453776----12291411ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100320600521022060052 บ้านตาเลียวเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี6431046----16891914ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100330600531022060053 บ้านวังปลาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี253446----69986ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี213416----62977ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี5031136643--227121918ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4393616----10091110ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44231296----17191913ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100410600361022060036 บ้านมาบโอนเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4162266----42859ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยารามเขาวัวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4252966433--164111515ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน253356----60979ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน83235----31848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100450600571022060057 วัดคลองขุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน32225----25744ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100460600581022060058 วัดหมูดุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน172526----69899ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาวคลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4333526----85998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทองตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4213366----57968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้าทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน844400142619--745272848ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน673586----12591411ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่เบญจไตรภาคี192716----908119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน372996493--185111717ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100600600631022060063 วัดท่าศาลารำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน293396----68989ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)สองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี142236----37855ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100650600381022060038 วัดสามผานสองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี282696293--12611116ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ111539914----510192728ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ61321610----277132118ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ433796----1229149ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ343886----12291410ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100700601921022060192 บ้านโคกวัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ353836183--136121118ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100710601891022060189 วัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ1065276181196--501291737ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ202966----1168158ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100730601801022060180 วัดเขาวงกตเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า242976----12181513ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อยเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3321316543--218112013ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100750601841022060184 บ้านเนินจำปาพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า76325891876--521182928ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่นพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8651979783--361172123ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
220100770601861022060186 บ้านบ่อไฟไหม้พวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3121016----13281715ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100780601871022060187 บ้านคลองครกพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า1121576663--234112116ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100790601821022060182 บ้านวังไม้แดงสามพี่น้องแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4021646813--285112617ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)สามพี่น้องแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4331286----17191914ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100810601911022060191 บ้านประแกตสามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ183556----73989ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100820601951022060195 วัดหนองแหวนกระแจะนายายอามคุ้งวิมาน6021446563--260112415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน223175----39858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100840602001022060200 วัดนาซากระแจะนายายอามคุ้งวิมาน63226----28938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100850602111022060211 บ้านยางระหงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า363536----8991011ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100860602091022060209 วัดช้างข้ามช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3721196----15682012ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100880602011022060201 วัดหนองไทรช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน243716----959118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน172596----768105ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100900602121022060212 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า62296----35847ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า273816633--171121417ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า94439512----489163127ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า5231276743--253122122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100950602031022060203 วัดวังหินวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า192636----8281012ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100960602041022060204 วัดหนองสีงาวังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า192316----50868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100970602061022060206 บ้านคลองลาววังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า106527912----385172318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)สนามไชยนายายอามคุ้งวิมาน332936----12681611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44921246513--224112018ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์92506----598710ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1