สพป.จบ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์1931036----122914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์453916----136915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์112836----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100050600301022060030 วัดเขาน้อยคมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์253476----7298-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ122195----3174-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100070600291022060029 วัดเนินยางคมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ443556----99911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4221326----174822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100090600191022060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ242986----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)จันทนิมิตเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5232066973--3551230-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)จันทนิมิตเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์56314961065--3111422-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100130600021022060002 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)ท่าช้างเมืองจันทบุรีจันท์ธานี5731676----224925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100140600031022060003 บ้านแก้วท่าช้างเมืองจันทบุรีจันท์ธานี774540182457--8622930-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
220100170600111022060011 วัดสิงห์บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี8131946----275931-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี113516----6297-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบบางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี153296----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100200600151022060015 วัดดอนตาลพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4321546----197825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100210600161022060016 วัดพลับพลาพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--344121586--5021828-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5ขนาดกลาง
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ223646----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรีวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันท์ธานี408159513534312--1,7026227-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6ขนาดใหญ่พิเศษ
220100240600071022060007 สฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--2,811781636--2,9748435-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7ขนาดใหญ่พิเศษ
220100250600051022060005 บ้านชำโสมแสลงเมืองจันทบุรีจันท์ธานี172546----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100260600061022060006 วัดแสลงแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12441596----2831028-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์343696723--1751215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงามหนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์52155----2073-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพงเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี533766----129914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100320600521022060052 บ้านตาเลียวเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี6431146----178920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100330600531022060053 บ้านวังปลาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี233476----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี233446----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี5331266613--2401220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4393746----113913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44631386----184920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100410600361022060036 บ้านมาบโอนเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4193256----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยารามเขาวัวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4192976383--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน163456----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน62306----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100460600581022060058 วัดหมูดุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน192516----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาวคลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4383526----90910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทองตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4163316----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้าทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน914393132568--7402530-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน723666----138915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่เบญจไตรภาคี192726----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3021246533--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100600600631022060063 วัดท่าศาลารำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน223436----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)สองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี122296----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100650600381022060038 วัดสามผานสองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี252706263--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ89438215----4711925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ67319510----2621320-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ453806----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ363776----113913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100700601921022060192 บ้านโคกวัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ293816213--1311211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100710601891022060189 วัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ925263181066--4612916-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ192896----108814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100730601801022060180 วัดเขาวงกตรุจิรวงศารามเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า232886----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อยเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2621286513--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100750601841022060184 บ้านเนินจำปาพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า67322882056--5001729-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5ขนาดกลาง
220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่นพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8132049733--3581524-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100770601861022060186 บ้านบ่อไฟไหม้พวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2921006----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100780601871022060187 บ้านคลองครกพวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า1321366773--2261121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100790601821022060182 บ้านวังไม้แดงสามพี่น้องแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4421496873--2801125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)สามพี่น้องแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5631206----176920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100810601911022060191 บ้านประแกตสามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ213496----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100820601951022060195 วัดหนองแหวนกระแจะนายายอามคุ้งวิมาน3121506763--2571123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน203196----3994-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100840602001022060200 วัดนาซากระแจะนายายอามคุ้งวิมาน53206----2593-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100850602111022060211 บ้านยางระหงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า323526----8499-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100860602091022060209 วัดช้างข้ามช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3621096----145818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100880602011022060201 วัดหนองไทรช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน233726----95911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน162676----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100900602121022060212 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า52256----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า233886513--1621214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า70438812----4581629-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า4831306903--2681222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100950602031022060203 วัดวังหินวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า212606----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100960602041022060204 วัดหนองสีงาวังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า162336----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100970602061022060206 บ้านคลองลาววังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า112525912----3711722-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)สนามไชยนายายอามคุ้งวิมาน322936----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43821276523--2171120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์172496----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก