ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านสังข์ทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010050
PERCODE 6 หลัก060045
กระทรวง 10 หลัก1022060045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสังข์ทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansangthong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านคลองตาสังข์
ตำบลตะกาดเง้า
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0811549499
อีเมล์แอดเดรส22010050@chan1.go.th
เว็บไซต์cti1.obec.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.55324652
Longitude
101.9680471

25 KM.

นาย นที ทรัพย์โภคา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รร บ้านสังข์ทอง -
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นางสาว สโรชา พรมจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นาย เอกพล ชาประวัง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อังศุม่ริน ดวงแก้ว
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภานุพงษ์ นพเสถียร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิพัชร์ แฟงงาม
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธนาภรณ์ จันทแพทย์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน