สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์51911913332311911111611811311006------------------------13391513ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์611811614031611911711211512111006------------------------14091611ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--6114120211112181131181121746------------------------948129ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100050600301022060030 วัดเขาน้อยคมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์71816121310181619110191526------------------------73988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)จันทนิมิตเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17123121161319123130116136126115064023722721046----------------315152124ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
220100240600071022060007 สฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--------4601346213474134961345713505132,854785325725821686----------------3,0228436149ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9113114136391121101101131211756201221171593----------------170121416ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงามหนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--117182114111--3141135------------------------21736ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--51419271111101519181506------------------------598710ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT