สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพง9เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4519125139322121171718191746------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดง12เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 41211711714632612512412211612511386------------------------184920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100410600361022060036 บ้านมาบโอน11เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44141111193916111115131256------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยาราม4เขาวัวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4--7112119217116121113116114197616113191383----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาว6คลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4811511513831015112110111141526------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทอง8ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4217171163615171513151316------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)4ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4--1612213822411612311911912611276211201111523----------------2171120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04