สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)5โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2191511631619141217171456------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)2โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--214162519141511161306------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100460600581022060058 วัดหมูดุด4คลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--11181192711211019112111516------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า3ทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--432482914702522702452702863393137029539132568----------------7402530-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจา3ท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2412612217231511211111416181666------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)5รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--1211813022311012711511813111246131161241533----------------2071119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100600600631022060063 วัดท่าศาลา3รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน31911012239161417171101436------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04