สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100850602111022060211 บ้านยางระหง2กระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า1516111132315111171616171526------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100900602121022060212 วัดนายายอาม1นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--312152313141712161256------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบก7นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า1018151233141101171101211161886141141231513----------------1621214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 17113นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--30240270452258266271273268238812------------------------4581629-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะ5วังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า1211811814832711812311812112311306411211281903----------------2681222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100950602031022060203 วัดวังหิน6วังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า--121912129151101101151111606------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100960602041022060204 วัดหนองสีงา3วังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า--81811621017141212181336------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100970602061022060206 บ้านคลองลาว7วังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า121532472112539247240250243240225912------------------------3711722-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04