ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านศรัทธาตะพง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010030
PERCODE 6 หลัก060050
กระทรวง 10 หลัก1022060050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรัทธาตะพง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSATTATAPONG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านตะพง
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0982465224
อีเมล์แอดเดรส22010030@chan1.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.83202104
Longitude
101.9498753

47 KM.

นาย นรวีร์ คุ้มตระกูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รร บ้านศรัทธาตะพง -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิรา อ่อนขันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรอุมา ชื่นตา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรพรรณ เชาว์ชาญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ปัณนาพร โชติสุวรรณ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สรรัตน์ เลิศธัญญา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วาสนา แซ่พู่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปาริชาติ นิยมสินธุ์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว สโรชา พฤษากิจ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน