ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010063
PERCODE 6 หลัก060039
กระทรวง 10 หลัก1022060039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairath 14 (Thamaibansui)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านสิ้ว
ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039433623
อีเมล์แอดเดรส22010063@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.68575044
Longitude
102.003066

20 KM.

รร ไทยรัฐวิทยา 14 -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย โอภาส ผดุงเวียง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว อริยาวรรณ วิจิตราธนารัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว กรวีร์ ชายหาด
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรทิพย์ สอดสี
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน