ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010069
PERCODE 6 หลัก060194
กระทรวง 10 หลัก1022060194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbuathong
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัวทอง
ตำบลแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039480040
อีเมล์แอดเดรส22010069@chan1.go.th
เว็บไซต์www.nongbuathong.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.9363408
Longitude
101.9059104

65 KM.

นาย ทองจันทร์ ชาวไร่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รร. บ้านหนองบัวทอง -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาง ณิชนันทน์ ปู้คำแดง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นาง อโณทัย สมสะอาด
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2623
นาย ปฐมพงษ์ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย จารุเดช สุขแจ่ม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว อภิญญา กล้าหาญ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว รัชณีกร มาลีศรี
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ศนิสา ชาวนา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย เสน่ห์ ปู้คำแดง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2559โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
(บ้านหนองบัวทอง)
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)