ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010072
PERCODE 6 หลัก060228
กระทรวง 10 หลัก1022060228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ชื่อ (อังกฤษ)watkounsong (banpongkad)
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านวังสัมพันธ์
ตำบลขุนซ่อง
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039609923
อีเมล์แอดเดรส22010072@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.12976526
Longitude
101.9693478

80 KM.

รร ขุนซ่องสาขาโป่งเกตุ -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาง สกุณา อัศจรรย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาย ชนาดร ไชยศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว วิไลพร ศรีบุญมา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวลักษณ์ สายหยุด
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฉันทนา จันทร์เทียม
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชวนันท์ อัศจรรย์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประจิตร โพธฺิ์สาร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน