ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010083
PERCODE 6 หลัก060199
กระทรวง 10 หลัก1022060199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)Watkhothoi
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านอู่ตะเภา
ตำบลกระแจะ
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039398182
อีเมล์แอดเดรส22010083@chan1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060199
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.6762477
Longitude
101.8473588

50 KM.

รร วัดโขดหอย -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนิดาภา ฉัยยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว อนงค์ โกการัตน์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว สุทธิดา รัตนวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวลักษณ์ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวรรรณา ธรรมเนียบ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว อรอนงค์ เจนจัดการ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาย สำเริง มากพงษ์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3114
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 109 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน