สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4711911313932219171719171616------------------------10091110ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4911112214232612512211512411711296------------------------17191913ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100410600361022060036 บ้านมาบโอนเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 481--81162712141513151266------------------------42859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยารามเขาวัวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4--111141252201181191141131121966151111171433----------------164111515ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาวคลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4101131101333411218111141131526------------------------85998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทองตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49171512131115171414151366------------------------57968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4--2512414922012311911812511911246211111191513----------------224112018ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT