สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100850602111022060211 บ้านยางระหงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า71121171363111121617161111536------------------------8991011ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100900602121022060212 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--313162115171316171296------------------------35847ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า914114127310118112120114171816161251221633----------------171121417ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--42252294459262267270268269239512------------------------489163127ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า1311612315231612012212112312511276201291251743----------------253122122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100950602031022060203 วัดวังหินวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า--8111119261101101151111111636------------------------8281012ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100960602041022060204 วัดหนองสีงาวังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า--811111929141312110131316------------------------50868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100970602061022060206 บ้านคลองลาววังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า61552452106552246247244243247227912------------------------385172318ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT