โรงเรียนโครงการพิเศษ
โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED (2559)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2559220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เกาะขวางเมืองจันทบุรี
2559220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี
2559220100200600151022060015 วัดดอนตาล พลับพลาเมืองจันทบุรี
2559220100260600061022060006 วัดแสลง แสลงเมืองจันทบุรี
2559220100320600521022060052 บ้านตาเลียว เขาแก้วท่าใหม่
2559220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัวท่าใหม่
2559220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพันท่าใหม่
2559220100650600381022060038 วัดสามผาน สองพี่น้องท่าใหม่
2559220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมว แก่งหางแมวแก่งหางแมว
2559220100700601921022060192 บ้านโคกวัด ขุนซ่องแก่งหางแมว
2559220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกตแก่งหางแมว
2559220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่น พวาแก่งหางแมว
2559220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) สามพี่น้องแก่งหางแมว
2559220100820601951022060195 วัดหนองแหวน กระแจะนายายอาม
2559220100860602091022060209 วัดช้างข้าม ช้างข้ามนายายอาม
2559220100900602121022060212 วัดนายายอาม นายายอามนายายอาม
2559220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะ วังโตนดนายายอาม
2559220100970602061022060206 บ้านคลองลาว วังใหม่นายายอาม