ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดนาซา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010084
PERCODE 6 หลัก060200
กระทรวง 10 หลัก1022060200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาซา
ชื่อ (อังกฤษ)watnaza
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านนาซา
ตำบลกระแจะ
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039480023
อีเมล์แอดเดรส22010084@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.6487764
Longitude
101.8627587

38 KM.

โรงเรียน วัดนาซา ห้ามแก้ไข
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว อรทิชา บุญญะบุตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว พัชราภาว์ ดวงจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ไชยริน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลณัฐ บางเหลือง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รินลดา แซ่ตั๊น
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย ชนาสิน ภาคจิตร์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว จตุพร อ่างบุญตา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน