ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านเขามะปริง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010089
PERCODE 6 หลัก060210
กระทรวง 10 หลัก1022060210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขามะปริง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban khao Mapring
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านเขามะปริง
ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส22010089@chan1.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.74112428
Longitude
101.820092

40 KM.

น.ส. ธันยนันท์ ชาติวุฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รร บ้านเขามะปริง -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กันทิมา เชิงไชย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุสรา ผ่องมณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขนิษฐา พวงบุญชู
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน