โรงเรียนโครงการพิเศษ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (2553)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2553220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เกาะขวางเมืองจันทบุรี
2553220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) เกาะขวางเมืองจันทบุรี
2553220100070600291022060029 วัดเนินยาง คมบางเมืองจันทบุรี
2553220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี
2553220100090600191022060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี
2553220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทนิมิตเมืองจันทบุรี
2553220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทนิมิตเมืองจันทบุรี
2553220100130600021022060002 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) ท่าช้างเมืองจันทบุรี
2553220100140600031022060003 บ้านแก้ว ท่าช้างเมืองจันทบุรี
2553220100170600111022060011 วัดสิงห์ บางกะจะเมืองจันทบุรี
2553220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบ บางกะจะเมืองจันทบุรี
2553220100200600151022060015 วัดดอนตาล พลับพลาเมืองจันทบุรี
2553220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) พลับพลาเมืองจันทบุรี
2553220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี
2553220100250600051022060005 บ้านชำโสม แสลงเมืองจันทบุรี
2553220100260600061022060006 วัดแสลง แสลงเมืองจันทบุรี
2553220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) หนองบัวเมืองจันทบุรี
2553220100320600521022060052 บ้านตาเลียว เขาแก้วท่าใหม่
2553220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อย เขาแก้วท่าใหม่
2553220100380600331022060033 บ้านคลองกะพง เขาบายศรีท่าใหม่
2553220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดง เขาบายศรีท่าใหม่
2553220100410600361022060036 บ้านมาบโอน เขาบายศรีท่าใหม่
2553220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัวท่าใหม่
2553220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) โขมงท่าใหม่
2553220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตะกาดเง้าท่าใหม่
2553220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจาท่าใหม่
2553220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจาท่าใหม่
2553220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพันท่าใหม่
2553220100600600631022060063 วัดท่าศาลา รำพันท่าใหม่
2553220100650600381022060038 วัดสามผาน สองพี่น้องท่าใหม่
2553220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัด แก่งหางแมวแก่งหางแมว
2553220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมว แก่งหางแมวแก่งหางแมว
2553220100680601931022060193 บ้านโป่งวัว แก่งหางแมวแก่งหางแมว
2553220100700601921022060192 บ้านโคกวัด ขุนซ่องแก่งหางแมว
2553220100710601891022060189 วัดขุนซ่อง ขุนซ่องแก่งหางแมว
2553220100730601801022060180 วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม เขาวงกตแก่งหางแมว
2553220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกตแก่งหางแมว
2553220100750601841022060184 บ้านเนินจำปา พวาแก่งหางแมว
2553220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่น พวาแก่งหางแมว
2553220100770601861022060186 บ้านบ่อไฟไหม้ พวาแก่งหางแมว
2553220100780601871022060187 บ้านคลองครก พวาแก่งหางแมว
2553220100790601821022060182 บ้านวังไม้แดง สามพี่น้องแก่งหางแมว
2553220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) สามพี่น้องแก่งหางแมว
2553220100820601951022060195 วัดหนองแหวน กระแจะนายายอาม
2553220100850602111022060211 บ้านยางระหง กระแจะนายายอาม
2553220100860602091022060209 วัดช้างข้าม ช้างข้ามนายายอาม
2553220100880602011022060201 วัดหนองไทร ช้างข้ามนายายอาม
2553220100890602101022060210 บ้านเขามะปริง นายายอามนายายอาม
2553220100900602121022060212 วัดนายายอาม นายายอามนายายอาม
2553220100910602131022060213 บ้านต้นกระบก นายายอามนายายอาม
2553220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอามนายายอาม
2553220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะ วังโตนดนายายอาม
2553220100970602061022060206 บ้านคลองลาว วังใหม่นายายอาม
2553220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) สนามไชยนายายอาม