สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัด11แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ29120140289467378356278340263238215------------------------4711925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมว22แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ22117128167327125121241242239219510------------------------2621320-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัว13แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ1711311514531112012011319171806------------------------125914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทอง9แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13191141363141141151121101121776------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100700601921022060192 บ้านโคกวัด5ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ101111812931211011011711611618161115151213----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100710601891022060189 วัดขุนซ่อง3ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ271282372925373373433523513433263183523723421066----------------4612916-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ11ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ--10191192161181171131151101896------------------------108814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100810601911022060191 บ้านประแกต3สามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ81716121361511111119171496------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04