สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ231462422111581364263248272371239914------------------------510192728ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12126123161328121143247238239221610------------------------277132118ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ1411811114331912011411216181796------------------------1229149ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ61171111343161181151121141131886------------------------12291410ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100700601921022060192 บ้านโคกวัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16181111353101151171121181111836615171183----------------136121118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
220100710601891022060189 วัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3114123421065373443493493473503276184225122621196----------------501291737ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ--101101202201191141171101161966------------------------1168158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100810601911022060191 บ้านประแกตสามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ616161183411311211116191556------------------------73989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT