โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) เกาะขวางเมืองจันทบุรี
2565220100070600291022060029 วัดเนินยาง คมบางเมืองจันทบุรี
2565220100080600181022060018 วัดทองทั่ว (เอครพานิช) คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี
2565220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทนิมิตเมืองจันทบุรี
2565220100140600031022060003 บ้านแก้ว ท่าช้างเมืองจันทบุรี
2565220100170600111022060011 วัดสิงห์ บางกะจะเมืองจันทบุรี
2565220100210600161022060016 วัดพลับพลา พลับพลาเมืองจันทบุรี
2565220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี
2565220100240600071022060007 สฤษดิเดช วัดใหม่เมืองจันทบุรี
2565220100260600061022060006 วัดแสลง แสลงเมืองจันทบุรี
2565220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) หนองบัวเมืองจันทบุรี
2565220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้วท่าใหม่
2565220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดง เขาบายศรีท่าใหม่
2565220100420600311022060031 วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัวท่าใหม่
2565220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) โขมงท่าใหม่
2565220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาว คลองขุดท่าใหม่
2565220100510600431022060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตะกาดเง้าท่าใหม่
2565220100550600471022060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจาท่าใหม่
2565220100590600621022060062 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพันท่าใหม่
2565220100650600381022060038 วัดสามผาน สองพี่น้องท่าใหม่
2565220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัด แก่งหางแมวแก่งหางแมว
2565220100710601891022060189 วัดขุนซ่อง ขุนซ่องแก่งหางแมว
2565220100740601811022060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกตแก่งหางแมว
2565220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่น พวาแก่งหางแมว
2565220100790601821022060182 บ้านวังไม้แดง สามพี่น้องแก่งหางแมว
2565220100820601951022060195 วัดหนองแหวน กระแจะนายายอาม
2565220100860602091022060209 วัดช้างข้าม ช้างข้ามนายายอาม
2565220100920602081022060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอามนายายอาม
2565220100950602031022060203 วัดวังหิน วังโตนดนายายอาม
2565220100970602061022060206 บ้านคลองลาว วังใหม่นายายอาม
2565220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) สนามไชยนายายอาม