สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพง1ตะพงเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี098246522422010030@chan1.go.th -4712.83202104101.9498753
220100320600521022060052 บ้านตาเลียว8บ้านตาเลียวเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03948002722010032@chan1.go.th 4612.8719042102.0046065
220100330600531022060053 บ้านวังปลา9วังปลาเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03960994422010033@chan1.go.th 4512.8431419101.9051134
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อย10แก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี063176395722010034@chan1.go.th 5112.90677726101.8859646
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยา7เขาแก้วเขาแก้วท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03948002422010036@chan1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10220600566012.89998697101.9449232
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือก5สะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่22170เบญจไตรภาคี03932650422010057@chan1.go.th 4212.80484526101.9669612
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)1บ้านสิ้วสองพี่น้องท่าใหม่22120เบญจไตรภาคี03943362322010063@chan1.go.th 2012.68575044102.003066
220100650600381022060038 วัดสามผาน5สามผานสองพี่น้องท่าใหม่22120เบญจไตรภาคี03932053522010065@chan1.go.th 2712.673569101.989369