สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพงเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี16118111145315114115114191101776------------------------12291411ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100320600521022060052 บ้านตาเลียวเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี201261181643211201171912711011046------------------------16891914ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100330600531022060053 บ้านวังปลาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี10161912531115181816161446------------------------69986ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี516110121310181217141101416------------------------62977ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี1011712315031811611911912211911136151301191643----------------227121918ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่เบญจไตรภาคี--1217119210112113116171131716------------------------908119ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)สองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี--51911421015111212131236------------------------37855ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100650600381022060038 วัดสามผานสองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี--141141282151131111811319169610110191293----------------12611116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT