สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100820601951022060195 วัดหนองแหวนกระแจะนายายอามคุ้งวิมาน--241361602281341191221201211144623132111563----------------260112415ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน1116151223--5131412131175------------------------39858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100840602001022060200 วัดนาซากระแจะนายายอามคุ้งวิมาน21212163412141414141226------------------------28938ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100860602091022060209 วัดช้างข้ามช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน--1612113722412111211612112511196------------------------15682012ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100880602011022060201 วัดหนองไทรช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3112191243121101121131141101716------------------------959118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน--819117216161811219181596------------------------768105ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)สนามไชยนายายอามคุ้งวิมาน--191141332141131181111191181936------------------------12681611ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT